İYİ Partili Okutan’dan TEİAŞ’ın özelleştirme kararına sert tepki!

Ana Sayfa » GÜNCEL HABERLER » İYİ Partili Okutan’dan TEİAŞ’ın özelleştirme kararına sert tepki!

nuri-okutan-iyi-partili

İYİ Partili Nuri Okutan, TEİAŞ’ın özelleştirme kapsamına alınmasına sert tepki gösterdi. Konuyla ilgili yazılı bir basın açıklaması yayımlayan Okutan, iktidarı eleştirdi.

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nin (TEİAŞ) kârını bir yılda üçe katlamasına rağmen, özelleştirme kapsamına alınması muhalefetin ve birçok vatandaşın tepkisine neden oldu. Konuyla ilgili yazılı bir basın açıklaması yayımlayan İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Nuri Okutan, iktidarı sert sözlerle eleştirdi. Okutan, “İktidar, yanlışlarını, bütün uyarılara rağmen, adeta kasıtlı olarak, yeni yanlışlarla düzeltmeye çalışmakta ve bu yüzden vahim tablolar ortaya çıkmaktadır” dedi.

Okutan’ın basın açıklaması şöyle:

Yanlış ve basiretsiz iktisat politikaları uygulamaktaki ısrarının, mevcut tek adam iktidarını, bu uygulamaların ülkemiz ve halkımız için sebep olduğu ağır olumsuz sonuçları bu defa daha büyük ve vahim yanlışlıklarla telafi etmeye yönlendirdiği görülmektedir.

İktidar, yanlışlarını, bütün uyarılara rağmen, adeta kasıtlı olarak, yeni yanlışlarla düzeltmeye çalışmakta ve bu yüzden vahim tablolar ortaya çıkmaktadır.

Bilindiği gibi, “Faiz sebep, enflasyon sonuçtur” şeklindeki tek adam iktisat teorisi ülkeyi ekonomik bir darboğaza sürüklemiştir. Bu darboğazı aşmak için, bu defa yeni yanlışlara başvurulmuş, Merkez Bankamızın ihtiyat akçesinin heba edilmesi yetmezmiş gibi, 128 milyar dolarlık rezervleri de çarçur edilmiştir.

Beklenen sonuç alınamayıp felaket tablosuyla karşı karşıya kalınınca da akıllanılmayıp, denize düşen yılana sarılır misali, Çin, Katar gibi devletlerle halkımızın bilmediği siyasi ve iktisadi bağımlılık dayatan swap türü anlaşmalara yönelinmiştir.

Netice itibarıyla, iktidar eliyle finansal ve siyasi bağımlılıklara sürüklenen Türkiye’nin milli güvenliği tehditlere açık hale getirilmektedir.

Son olarak, ekonomik tükenmişlik ve çöküşten çıkış arayışları içinde, yanlış çarelerden en yanlış biri olarak, Türkiye’nin enerji güvenliğini riske atıp tehditlere açabilecek bir adım atılmış ve 2 Temmuz 2012 tarihli bir Cumhurbaşkanı kararıyla, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi TEİAŞ özelleştirme kapsamına alınmıştır.

Elektrik iletimi, üretim-iletim-dağıtım sacayağının en stratejik unsurudur. İletim demek, en ücra köşeleri dahil tüm ülkeyi kuşatan enterkonnekte şebeke demektir. TEİAŞ, enerji sektöründeki stratejik doğal tekel konumu yanında, aynı zamanda 2020 yılı itibarıyla toplam varlık değeri yaklaşık 30 milyar lira, yıllık cirosu 15 milyar lira, karı ise 2,5 milyar lira olan, cirosuyla Türkiye’nin en büyük ilk 500 şirketi arasında 26’ncı sırada bulunan büyük bir ekonomik varlıktır.

Tüm ülkeyi modernliğin aydınlığına kavuşturma mücadelesi veren nesillerin büyük azim, emek ve fedakarlıkları ile 1914 yılından bugünlere gelen TEİAŞ, bugün şehirlerarasında üretilen enerjiyi birbirine bağlayarak tüm yerleşim birimlerine taşımakta; üretici ile tüketici arasında anlık olarak talep değişimini yönetmektedir. TEİAŞ, devletin genel enerji politikasına uygun olarak, ülkedeki tüm iletim tesislerini devralmak, elektrik iletimi, yük tevzi ve işletme planlaması hizmetlerini yürütmekle görevlidir.

TEİAŞ, 233 sayılı KHK sistemi içinde, iktisadi devlet teşekkülü olarak ve mevcut mevzuat ve ana statüsü hükümleri uyarınca ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan 13.03.2003 tarihinde aldığı iletim lisansı çerçevesinde, yeni piyasa yapısına uygun olarak: Türkiye enterkonnekte elektrik sistemini işletmek; piyasa mali uzlaştırma sistemini çalıştırmak; iletim sisteminin geliştirilmesi ve yenilenmesi yatırımlarını yapmak; üretim kapasite projeksiyonunu hazırlamak; uluslararası enterkonneksiyon çalışmalarını yürütmek gibi temel faaliyetler yürütmektedir.

Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendinin 7 Temmuz 2021 tarihli Partimiz Grup Toplantısında da belirttiği üzere, elektrik iletimi sektörü, doğal bir tekeldir. Bu sektörde hizmetin kamuya ait tek bir firmaya verilmesi toplumun yararınadır. Şayet elektrik iletimi yerli veya yabancı özel bir şirketin eline geçerse, elektrik fiyatları o şirketin yararına, topumun ise zararına olacak şekilde artabilir. Sonuçta da sanayimiz, çiftçimiz, vatandaşımız daha da artan elektrik faturalarıyla karşılaşabilir. Öte yandan, yine Genel Başkanımızın belirttiği gibi, elektrik iletimi her ülke için stratejik bir öneme sahiptir. TEİAŞ’ın yük dağılımını kontrol edip anlık elektrik arz-talep dengesini kurmak gibi, hayati bir görevi vardır. Bu sektörün kontrolü kamuda olmazsa

online-pharmacy-uk.com

, ekonomik bağımsızlığımız tehlikeye girer.

Bütün bu bakımlardan, değerli bir uzmanımızın ifadesiyle, TEİAŞ enerji sistemimizin kozmik odasıdır, özelleştirmeye açılamaz, açılmamalıdır. Nitekim pek çok Batı ülkesinde de elektrik iletimi kamu eliyle bir doğal tekel olarak yönetilmektedir.

Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alınan TEİAŞ’ın her ne kadar başlangıçta yüzde 10’luk bir bölümünün halkı arzı planlanıyor gibi görünüyorsa da asıl hedefin şirketi Sayıştay denetiminden çıkarmak ve değişik modeller zorlanarak özelleştirmek olduğu 20 yıllık tecrübeye istinaden gayet iyi bilinmektedir.

Özelleştirmenin gereklerinden biri, ilgili sektörün rekabete açılarak verimliğin arttırılmasıdır. Doğal tekel konumundaki TEİAŞ’ın özelleştirilmesinde bu amaç sağlanamayacaktır. Karşımıza yine bu kez özel bir tekel veya kartel yapısı çıkacaktır.

Öte yandan, büyük bir ekonomik varlık olan TEİAŞ’ın yerli bir özel şirket veya konsorsiyum tarafından satın alınması da mümkün olmayacaktır.  Kamu bankalarını devreye sokarak özel sermayeye bir medya grubunun satın alınmasında olduğu gibi destek sağlanması da mümkün değildir. Zira, kamu bankaları da Merkez Bankası gibi basiretsiz yönetim yüzünden adeta çökertilmiş durumdadırlar ve kamudan sermaye artırımı beklemektedirler. Bu durumda da devreye en azından ortaklık biçiminde mutlaka bir yabancı sermaye şirketi veya konsorsiyumu girecektir.

TEİAŞ’ın yabancılara satışı ise, yerli özelleştirmeden çok daha ciddi ve ağır bir milli güvenlik sorununa ve tehdidine yol açacaktır.

Vatan; sadece kara toprak, akarsu ve göl, orman ve dağ değildir. Vatan, aynı zamanda, nesillerin büyük emek ve fedakârlıklarla ülke coğrafyası üzerinde kurdukları temel yapılardır. Vatan, devletin muhafazasındadır. Dolayısıyla, devlet, ülke coğrafyası üzerinde kurulu yapıların da bekçisidir. Karayolları, demiryolları, deniz yapıları, telekomünikasyon ağları ve altyapısı gibi enterkonnekte elektik iletim şebekemiz de işte bu temel vatan yapılarındandır.

Netice itibarıyla, TEİAŞ Türkiye’nin en önemli milli güç unsurlarındandır. Kamunun elinde ve yönetiminde kalmalı, katiyen özelleştirilmemelidir. Yanlış, yanlışla düzeltilemez! Ekonomik çöküntüden çıkışın yolu, milli varlıkları satarak kaynak yaratmak için milli güvenliğimizi tehlikeye atmak değildir.

NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE

Mustafa Kemal Atatürk

FACEBOOKTA BİZ