Milletin Beklediği Teklif İYİ Partili Nuri Okutan’dan Geldi

Ana Sayfa » GÜNCEL HABERLER » Milletin Beklediği Teklif İYİ Partili Nuri Okutan’dan Geldi

nuri-okutan-cinsel-istismar-davasi-hadimİYİ Parti Isparta Milletvekili Nuri Okutan, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, cinsel taciz, hayvanlara tecavüz, işkence ve kötü muameleye ağır ve caydırıcı cezalar öngören kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verdi.

Nuri Okutan’ın TBMM Başkanlığı’na sunduğu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine göre;“tecavüz”, “cinsel saldırı” ve özellikle “çocuklara cinsel saldırı” ve “çocukların cinsel istismarı” suçunu işleyenlere verilen cezalar önemli oranda ağırlaştırılıyor;kimyasal hadımlaştırma, müebbet hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası getiriliyor; bu suçu işleyenlerin zamanaşımı, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması, haksız tahrik ve iyi hal indirimi, denetimli serbestlik, şartlı salıverilme ve ceza indirimi gibi imkânlardan yararlanmalarına da son veriliyor.

TECAVÜZE MÜEBBET, ÇOCUĞA TECAVÜZE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Nuri Okutan’ın teklifiyle daha önce yönetmelikle getirildiği gerekçesiyle iptal edilen ve kamuoyunda “kimyasal hadım” olarak bilinen “cinsel isteğin azalmasını veya yok edilmesini sağlayan tıbbi tedaviye tabi tutulma”(kimyasal hadımlaştırma) cezası, bu kez yasa hükmü haline getiriliyor.

Teklifle aynı zamanda tecavüz suçlarında müebbet hapis cezası, çocuklara tecavüz suçlarında ise kanunlarımızdaki en ağır ceza olan ağırlaştırılmış müebbet hapis verilmesi öngörülüyor.

Okutan’ın teklifiyle ensest suçlara da ağır cezalar öngörülüyor; cinsel saldırıya yönelik “suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın, cinsel isteğin azalmasını veya yok edilmesini sağlayan tıbbi tedaviye tabi tutulmasınave ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur” şeklinde ağır ve caydırıcı cezalar getiriliyor.

ŞİKÂYETE BAĞLI SUÇLAR, ARTIK ŞİKÂYET ARANMAKSIZIN SORUŞTURULACAK

Nuri Okutan, TBMM Başkanlığı’na verdiği kanun teklifinde cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı, cinsel taciz, hayvanlara işkence, tecavüz ve kötü muamele suçlarında, suçun aynı kişiler tarafından işlenmesi halinde getirilen cezaların daha da ağırlaştırılması öngörülürken,şikâyete bağlı bazı suçlara yönelik soruşturma ve yargılamanın “şikâyet aranmaksızın” yapılması da kanuni bir zorunluluk haline getiriliyor.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Nuri Okutan’ın teklifiyle cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan hüküm giyenlerin5275 sayılıCeza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un sağladığı denetimli serbestlik, ceza indirimi ve koşullu salıverilme imkânlarından yararlanmalarına da artık son veriliyor.

HAYVANLARA TECAVÜZ VE İŞKENCEYE HAPİS VE KİMYASAL HADIMLAŞTIRMA

İYİ Parti Isparta Milletvekili Nuri Okutan’ın kanun teklifiyle kamuoyunda büyük infiale sebep olan kadınlar ve çocuklara yönelik tecavüzlere ağır ve caydırıcı cezalar getirilirken, yine kamuoyunun duyarlı olduğu hayvanlara işkence, tecavüz ve kötü muameleye de ilk kez yasayla hapis ve kimyasalhadımlaştırma cezası getiriliyor.

Nuri Okutan’ın verdiği kanun teklifinin gerekçesinde hayvanlara tecavüz, işkence ve kötü muameleye ilişkin olarak Kabahatler Kanunu’na istinaden düzenlenen idarî para cezaları ile hayvanlara kötü muamelenin engellenmesinde yetersiz kalındığı ve daha müessir müeyyidelere ihtiyaç bulunduğu belirtilerek, teklifle herhangi bir hayvanla cinsel ilişkide bulunan kişiye, cinsel isteğin azalmasını veya yok edilmesini (kimyasal hadımlaştırma) sağlayan tıbbi tedaviye tabi tutulmasına hükmolunması ve beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilmesi hükmü getirildiği belirtiliyor.

KİMYASAL HADIMLAŞTIRMAYA YASAL DAYANAK

Nuri Okutan’ın kanun teklifiyle;5275 Sayılı Kanun’da yapılan değişiklikle “cinsel isteğin azalmasını veya yok edilmesini de kapsayabilecek tıbbi tedaviye tabi tutulmak” düzenlemesi getirilerek

kamagra oral jelly usa

, kamuoyunda bilinen adıyla kimyasal hadımlaştırma cezasının uygulanmasına yasal dayanak sağlanıyor.

Daha önce cinsel suçlarda faillere ‘kimyasal hadım’ uygulanabilmesine imkan veren yönetmelik için Danıştay’a açılan davada durdurma kararı çıkmış, tedavi tanımının muğlak kaldığını belirten Danıştay 10. Dairesi, vücut bütünlüğüne yönelik düzenlemelerin ancak kanunla yapılabileceğine karar vermişti.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Nuri Okutan’ın teklifiyle Danıştay’ın iptal gerekçesi de dikkate alınarak 5275 Sayılı Kanun’daki “tıbbi tedaviye tabi tutulmak” ibaresi “cinsel isteğin azalmasını veya yok edilmesini sağlayan tıbbi tedaviye tabi tutulmak” şeklinde değiştirilmekte ve kamuoyundaki adıyla kimyasal hadımlaştırmayı da kapsayacak şekilde yasayla düzenlenmektedir.

NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE

Mustafa Kemal Atatürk

FACEBOOKTA BİZ