YSK kararıyla ayaklar altına alınan hukuk, şimdi mezara gömülüyor

Ana Sayfa » GÜNCEL HABERLER » YSK kararıyla ayaklar altına alınan hukuk, şimdi mezara gömülüyor

nuri-okutan-iyiparti-ittifak-duzenlemesiİYİ Parti Isparta Milletvekili Nuri Okutan, ittifak düzenlemesiyle 16 Nisan referandumunda mühürsüz zarf ve pusula kararıyla kanuna uymayan Yüksek Seçim Kurulu’nun yaptığı hukuksuzluğun, kanuna uydurulmak istendiğini belirterek “esasen bu büyük bir skandal ve aynı zamanda hukuk katliamıdır” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul’unda gündem dışı söz alan Nuri Okutan kamuoyunda ittifak kanunu olarak bilinen teklifle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

 

YSK KARARIYLA AYAKLAR ALTINA ALINAN HUKUK, ŞİMDİ MEZARA GÖMÜLÜYOR

İYİ Parti Isparta Milletvekili Nuri Okutan düzenlemedeki mühürsüz zarf ve oy pusulalarının geçerli sayılmasını sert bir dille eleştirerek şöyle konuştu: “Türkiye Cumhuriyeti devletinde hiç kimseye kanunları çiğneme imtiyazı tanınamaz. Yüksek Seçim Kurulu 16 Nisan referandumunda yaptığı hukuksuzluğun hesabını mutlaka verecek,  işlediği suçun cezasını elbette bir gün çekecektir. Sandık kurulu başkanı ve üyelerinin birinci görevi pusulaları ve zarfları saymak ve her birini mühürlemektir. Bir kısım zarflar ve pusulalar mühürlenmediği için mühürden vazgeçmek, seçimlerde hilenin ve şaibenin önünü açacaktır.Yüksek Seçim Kurulu’nun mühürsüz zarf ve oy pusulası kararı ile ayaklar altına alınan hukuk, bu düzenlemeyle mezara gömülmüş olacaktır.”

 

İTTİFAK DÜZENLEMESİ BLOKLAŞMA, KAMPLAŞMA VE CEPHELEŞMEYE YOL AÇAR

Ülkeyi yıllar yılı yöneten iktidarın, hukuku, demokrasiyi ve devletin kurumlarını güçlendirme yerine kendi iktidarını sağlama almak ve tek adam rejimini tahkim etmekle meşgul olduğunu ifade eden Nuri Okutan, şöyle devam etti: “Seçim ittifakı adı altında getirilen düzenleme milli birlik ve beraberliğe katkı yapmayacak, tam tersine bloklaşma, kamplaşma ve cepheleşmeye yol açacak, hatta kalıcı hale getirecektir.Oysa ülkemizin kamplaşmaya ve cepheleşmeye değil, vatan, millet ve devlet paydasında kucaklaşmaya ihtiyacı var.Güçlü devlet, kişilerle değil, kurumlarıyla güçlüdür. Güçlü devlet hukuka bağlılıktan, haktan adaletten ayrılmayarak, kişi hak ve hürriyetlerine azami dikkat göstererek sağlanır. Atalarımızın dediği gibi ‘ağaca yaslanma kurur, insana yaslanma ölür.’ Biz hukuka, demokrasiye ve asırlardan beri sürüp gelen devlet yönetim tecrübelerimize yaslanmalıyız.Ulu önder Atatürk’ün işaret ettiği gibi; biz Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurumlarıyla, gelenekleriyle, teamülleriyle, kurallarıyla, ülkesi ve milletiyle ilelebet payidar olması için gayret göstereceğiz.”

 

GELİN SİYASİ PARTİLER KANUNU DEĞİŞTİRELİM DEMOKRASİNİN ÖNÜNÜ AÇALIM

İYİ Parti Isparta Milletvekili Nuri Okutan, iktidar sözcülerinin referandum öncesi söyledikleri ‘bundan sonra istikrarsızlık olmayacak, yürütme ile yasamayı ayırdık, artık temsilde adalet sorunu da çözülecek’ söylemlerinin yalan olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu: “Getirilen düzenlemeyle yüzde 1 oy alan ve dahil olduğu ittifak barajı aşan bir parti Milletvekili çıkarabilirken, tek başına seçime giren ve yüzde 9,9 oy alan bir parti parlamento dışı kalabilecektir. Böyle temsilde adalet olur mu? Bu düzenlemeye bakınca eski sistemin bile daha adil olduğu anlaşılıyor.Şayet Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetimde istikrar garanti altına alınıyor ise, gelin mecliste temsilde adaleti sağlayacak düzenlemeler yapılım. Milletvekilliği seçimindeki barajı makul bir düzeye indirecek veya tamamen kaldıracak bir düzenlemeyle milli iradenin tam ve kâmil manada mecliste temsil edilmesini sağlayalım.Yasama, yürütme ve yargıyı kontrol altına alan tek adam rejimini tahkim etmek için seçime giderken kural değiştirme yerine, gelin Siyasi Partiler Kanunu’nu değiştirelim. Gelin, lider sultasına son verecek ve parti içi demokrasinin önünü açacak düzenlemeler yapalım.”

 

İTTİFAK DÜZENLEMESİ ANAYASAYA VE DEMOKRATİK İLKELERE AYKIRIDIR

Getirilen ittifak düzenlemesinin tek adam rejimini kalıcı hale getirmek için yapılmış bir düzenleme olduğunu vurgulayan Nuri Okutan, konuşmasını şöyle tamamladı: “Oysa ülkemizin demokrasiye, hukuka ve adalete her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardır.Devleti ayakta tutan adalettir ve adalet mülkün temelidir.Gelin demokrasiye ve hukuka sonuna kadar sahip çıkalım, adaleti hep birlikte tesis edelim.Bu duygu ve düşüncelerle yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum.Son cümle olarak: Bu düzenleme muhtemelen belki komisyonda değişebilir, bu manada herkesi akli selim davranmaya davet ediyorum. Bu düzenlenmenin anayasaya, demokratik ilkelere ve toplumsal barış ilkelerine de aykırı olduğunu buradan belirtmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum.”

           

            İYİ Parti Isparta Milletvekili Nuri Okutan’ın konuşmasının tamamı şöyle:

Sayın Başkan,

            Değerli Milletvekilleri,

Kamuoyunda seçim ittifakı kanunu olarak bilinen düzenlemeyle ilgili gündem dışı söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle bizleri ekranlardan izleyen aziz milletimizi ve yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum.

Ülkeyi yıllar yılı kötü yöneten iktidar, hukuku, demokrasiyi, devletin kurumlarını güçlendirme yerine, kendi iktidarını sağlama almak ve tek adam rejimini tahkim etmekle meşguldür. İttifak düzenlemesi, bunun hukuki adımıdır.

Seçim ittifakı adı altında getirilen düzenleme milli birlik ve beraberliğe katkı yapmayacak, tam tersine bloklaşma, kamplaşma ve cepheleşmeye yol açacak, hatta kalıcı hale getirecektir.

Oysa ülkemizin kamplaşmaya ve cepheleşmeye değil, vatan, millet ve devlet paydasında kucaklaşmaya ihtiyacı var.

Güçlü devlet, kişilerle değil, kurumlarıyla güçlüdür. Güçlü devlet hukuka bağlılıktan, haktan adaletten ayrılmayarak, kişi hak ve hürriyetlerine azami dikkat göstererek sağlanır.

Atalarımızın dediği gibi “ağaca yaslanma kurur, insana yaslanma ölür.”

Biz hukuka, demokrasiye ve asırlardan beri sürüp gelen devlet yönetim tecrübelerimize yaslanmalıyız.

Ulu önder Atatürk’ün işaret ettiği gibi; biz Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurumlarıyla, gelenekleriyle, teamülleriyle, kurallarıyla, ülkesi ve milletiyle ilelebet payidar olması için gayret göstereceğiz.

İttifak düzenlemesinin içeriğine dair söylenecek çok söz var. Burada ayrıntılarına girmeyeceğim.

Ancak bu düzenlemeyle 16 Nisan referandumunda mühürsüz zarf ve pusula kararıyla kanuna uyamayan Yüksek Seçim Kurulu’nun yaptığı hukuksuzluk, kanuna uydurulmaktadır. Esasen bu büyük bir skandal ve aynı zamanda hukuk katliamıdır.

Değerli Milletvekilleri,

Türkiye Cumhuriyeti devletinde hiç kimseye kanunları çiğneme imtiyazı tanınamaz. Yüksek Seçim Kurulu 16 Nisan referandumunda yaptığı hukuksuzluğun hesabını mutlaka verecek

,  işlediği suçun cezasını elbette bir gün çekecektir.

Sandık kurulu başkanı ve üyelerinin birinci görevi pusulaları ve zarfları saymak ve her birini mühürlemektir.

Bir kısım zarflar ve pusulalar mühürlenmediği için mühürden vazgeçmek, seçimlerde hilenin ve şaibenin önünü açacaktır.

Yüksek Seçim Kurulu’nun mühürsüz zarf ve oy pusulası kararı ile ayaklar altına alınan hukuk, bu düzenlemeyle mezara gömülmüş olacaktır.

İktidar sözcülerinin referandum öncesi söyledikleri “bundan sonra istikrarsızlık olmayacak, yürütme ile yasamayı ayırdık, artık temsilde adalet sorunu da çözülecek” söylemleri yalan olmuştur.

Getirilen düzenlemeyle yüzde 1 oy alan ve dahil olduğu ittifak barajı aşan bir parti Milletvekili çıkarabilirken, tek başına seçime giren ve yüzde 9,9 oy alan bir parti parlamento dışı kalabilecektir. Böyle temsilde adalet olur mu? Bu düzenlemeye bakınca eski sistemin bile daha adil olduğu anlaşılıyor.

Şayet Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetimde istikrar garanti altına alınıyor ise, gelin mecliste temsilde adaleti sağlayacak düzenlemeler yapalım.

Milletvekilliği seçimindeki barajı makul bir düzeye indirecek veya tamamen kaldıracak bir düzenlemeyle milli iradenin tam ve kâmil manada mecliste temsil edilmesini sağlayalım.

Yasama, yürütme ve yargıyı kontrol altına alan tek adam rejimini tahkim etmek için seçime giderken kural değiştirme yerine, gelin Siyasi Partiler Kanunu’nu değiştirelim. Gelin, lider sultasına son verecek ve parti içi demokrasinin önünü açacak düzenlemeler yapalım.

Getirilen ittifak düzenlemesi de işte bu tek adam rejimini kalıcı hale getirmek için yapılmış bir düzenlemedir.

Oysa ülkemizin demokrasiye, hukuka ve adalete her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardır.

Devleti ayakta tutan adalettir ve adalet mülkün temelidir.

Gelin demokrasiye ve hukuka sonuna kadar sahip çıkalım, adaleti hep birlikte tesis edelim.

Bu duygu ve düşüncelerle yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum.

Bu düzenleme mecliste değişebilir.

Son cümle olarak: Bu düzenleme muhtemelen belki komisyonda değişebilir, bu manada herkesi akli selim davranmaya davet ediyorum. Bu düzenlenmenin anayasaya, demokratik ilkelere ve toplumsal barış ilkelerine de aykırı olduğunu buradan belirtmek istiyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle yüce heyetinizi saygılarımla selamlıyorum.

 

NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE

Mustafa Kemal Atatürk

FACEBOOKTA BİZ